kirkenikulturcenteret.dk

 
Kirken i Kulturcenteret er en frikirke, der har til huse i Københavns Nordvestkvarter. Nærmere bestemt holder vi til i Københavns Kulturcenter på Drejervej. Kirken består af mennesker, der er forskellige på mange områder, men er fælles om at dele en personlig tro på Gud.Gennem kirkens forskellige aktiviteter m.m. ønsker vi at vise, at Gud og kirken både er relevant og nærværende i dagens Danmark. Her handler kristendom ikke kun om højtider og kulturarv, men om en livsstil: Vores værdier, principper og holdninger sætter præg på en dagligdag, hvor livsglæde, generøsitet, ærlighed og engagement er stikordene i familie-, arbejds- og menighedsliv. Under kirkens vision, mission m.m. kan du læse meget mere om Kirken i Kulturcenterets vision, mission og værdier, kirkens ledelse og økonomi, herunder kirkens økonomiske fundament og muligheden for at støtte dens arbejde.
 
Social Profiles