kirkenikulturcenteret.dk

 
Join free today to connect to Koebenhavns kristne Kulturcenter
 
Sign up or sign in / sign up with
Kirken i Kulturcenteret er en frikirke, der har til huse i Københavns Nordvestkvarter. Nærmere bestemt holder vi til i Københavns Kulturcenter på Drejervej. Kirken består af mennesker, der er forskellige på mange områder, men er fælles om at dele en personlig tro på Gud.Gennem kirkens forskellige aktiviteter m.m. ønsker vi at vise, at Gud og kirken både er relevant og nærværende i dagens Danmark. Her handler kristendom ikke kun om højtider og kulturarv, men om en livsstil: Vores værdier, principper og holdninger sætter præg på en dagligdag, hvor livsglæde, generøsitet, ærlighed og engagement er stikordene i familie-, arbejds- og menighedsliv. Under kirkens vision, mission m.m. kan du læse meget mere om Kirken i Kulturcenterets vision, mission og værdier, kirkens ledelse og økonomi, herunder kirkens økonomiske fundament og muligheden for at støtte dens arbejde.
 
Social Profiles
 
 
to see more from this company and millions of others?
copub connects you to companies worldwide
 
Either Koebenhavns kristne Kulturcenter or any other company you seek, we support information and tools to contact them.
 
copub is a business social network
 
We provide your company with tools to connect to your team as well as your current and new customers.
 
Is this your company?
 
It's very easy and free to register to copub and claim your company profile, join our network and enjoy privilages of claiming your profile right now.

Make your company

Simpler, faster
and profitable

  • Connect all your team - work together
  • Access to 20 million companies worldwide
  • Grow your business - find new customers every day
Try Free or learn how it works
it takes two minutes